Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obiective turistice

OBIECTIVELE TURISTICE

În localitate, se află două așezăminte mănăstirești care păstrează arhitectura secolului al XVIII- lea. Din centrul localității Vorona pe drumul județean DJ208H la cca 1,5 km se află Complexul mănăstiresc de călugărițe Vorona.

Mănăstirea Vorona – complexul Mănăstiresc cu trei biserici deosebit de valoroase: Biserica „Nașterea Maicii Domnului”- conservă două tablouri pictate pe pânza de o frumusețe rară, “Judecata Universală” și “Patimile Mântuitorului – , Biserica ‚”Adormirea Maicii Domnului”, Biserica „Sf. Ierarh Nicolae”, chilii, depozit de carte religios datând din secolul XVIII-XIX.

Ansamblul Mănăstirii Vorona

În incinta mănăstirii se regăseşte o casă mică – Chilia Patriarhului Teoctist, în care a viețui, între anii 1929-1931, ca frate de mănăstire, fostul patriarh al Bisericii Otodoxe Române, Teoctist (Toader) Arăpașu.

În anul 2005 pe peretele casei a fost amplasată o placă de marmură cu următoarea inscripție: „În această chilie a mănăstirii Vorona a viețuit, între anii 1929-1931, ca frate de mănăstire, Prea Fericitul Părinte TEOCTIST, patriarhul României. 2005”.

Chilia Prea Fericitului Părinte TEOCTIST

Printre obiectele de patrimoniu ale mănăstirii se află o colecție de icoane vechi, cărți de cult și obiecte bisericești, precum și patrimoniul de carte veche al județului Botoșani (peste 6.000 de exemplare).

Mănăstirea ,, Buna Vestire’’ – Sihăstria Vorona, locul unde se află cea mai pitorească regiune a județului Botoșani.  Este o mănăstire de călugări, situată pe teritoriul comunei Vorona.

Printre obiectele de patrimoniu, se află și  renumita icoană  unică în lume, care o reprezintă pe Fecioara Maria cu pruncul de mână, Moaștele Sfântului Cuvios Onufrie, catapeteasma din lemn sculptat cu stâlpi, o colecție de cărți de cult în limba română, scrise cu litere chirilice tipărite în perioada 1830-1865, actul original ce atestă dezgroparea moaștelor Cuviosului Onufrie, pe 9 mai 1846, în prezența domnitorului Moldovei Mihail Sturza și  o copie după Tomosul Sfântului Sinod pentru proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Onufrie.

Specialiştii, ieromonahii spun însă că icoana de la Sihăstria Voronei este o reprezentare unică în icongrafia ortodoxă și asta fiindcă Fecioara este înfăţişată ţinând de mână pe pruncul  Iisus. Totodată Fecioara Maria merge împreună cu pruncul Iisus, dând impresia unei deplasări.

Peştera Sihastrului – la 1,5 km de mănăstirea Sihăstria, în inima codrului se mai cunosc  urmele unui paraclis ce avea hramul ,,Sfînta Treime’’, ridicat între anii 1944-1951. În momentul de față se mai păstrează doar altarul săpat în stâncă. Aici a viețuit timp de 25 de ani Sfântului Cuvios Onufrie.

Peștera este un cunoscut loc de pelerinaj, pentru credincioși din toată țara.

Biserica Veche din Icușeni, cu hramul ,, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil’’, unul dintre cele mai vechi edificii din lemn din județul Botoșani.

La o distanță de 5 km de centrul comunei Vorona, se află satul Icușeni, un sat mare și frumos locuit de oameni vrednici și gospodari urmași ai domnitorului Ştefan cel Mare, având drept strajă codrii seculari.

În mijlocul satului, într-o poieniță se află o bisericuță frumoasă din lemn, caldă și primitoare asemenea unei căsuțe de demult. Documentele istorice atestă faptul că bisericuța veche de la Icușeni, a fost construită în sec. al XVII-lea cu ajutorul arhimandritului Rafail, starețul Mănăstirii Vorona de la acea vreme.

Lăcașul este construit cu lemn ”de pe loc”, din bârne de stejar cioplite și încheiate la colțuri, temelia este din piatră de râu, iar acoperișul din șindrilă. Catapeteasma este cea originală nu a fost niciodată restaurată, stranele sunt vechi, icoanele au fost înnegrite de vreme, ferestrele mici prin care cu economie pătrunde lumina, pentru că biserica nu a fost niciodată racordată la rețeaua

electrică. Atât interiorul cât și exteriorul au fost văruite în alb păstrând atmosfera unei case țărănești tradiționale.

Datorită unei bune colaborări a preotului paroh cu Primăria Comunei Vorona, în fiecare an, la începutul lunii septembrie în cadrul manifestărilor dedicate ”Săptămânii culturii la Vorona”, în curtea acestui minunat locaș de rugăciune, are loc un concurs de toacă numit ”Toaca trâmbița îngerilor”, la care participă un număr mare de copii, preoți, cadre didactice din comună, dar și din comunele vecine.

Prin grija preotului paroh, a Primăriei Comunei Vorona și a Consiliului Local Vorona, bisericuța a fost supusă unor lucrări și reparații în decursul timpului. În 2007, s-a înnoit acoperișul clopotniței, iar în 2009 s-au făcut reparații capitale, fiind întărită structura de rezistentă a lăcașului, pentru a putea fi menținută o perioadă tot mai mare de timp.

Bisericuţa „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‟‟, din Icuşeni, prin înfăţişarea ei, prin aspectul ei interior de autentică intimitate spirituală face parte din patrimoniul material şi spiritual al comunei noastre Vorona şi pentru acest motiv este iubită şi preţuită şi se fac eforturi pentru a fi păstrată în forma ei deosebit de originală cu specific străvechi medieval.

Conacul din Joldești

Satul Joldești este satul natal al Ralucăi Iurașcu, mama lui Mihai Eminescu. În centrul satului se află un conac boieresc, loc unde bunicul lui Eminescu era angajat drept vechil (administrator) al moșiei Joldești. În acest conac sau într-una din anexe se presupune că s-a născut și a locuit mama poetului.

Obiective turistice naturale

  • ”Stejarul lui Cuza”- arbore multisecular, declarat monument al naturii
  • Pădurea Vorona – Rezervație naturală declarată arie protejată

 

Un interes aparte, pentru activitatea de turism desfășurată în zonă, îl constituie și organizarea la nivel local, național, chiar internațional, unor mari acțiuni culturale cu tradiții în desfășurare. Acestea au ca scop promovarea culturii și tradiționalismului existente în comuna Vorona prin implicarea în activitatea artistică a localnicilor și implicit a tinerilor.

Prin toate manifestările organizate în fiecare an la Vorona, administrația publică locală, împreună cu școala, biserica și alți parteneri este implicată într-un  demers responsabil și perseverent de păstrare și valorificare  a tradițiilor valoroase moștenite ca mijloc de afirmare a identității proprii.

Satul Vorona constituie un centru cu vechi tradiții etno-folclorice, iar arealul Vorona –Tudora reprezintă cea mai importantă zonă etnofolclorică a județului Botoșani.

Turiștii străini și români pot colecționa produse turistice de artă populară care reflectă tradițiile moștenite din bătrâni. Este locul în care se poate admira portul popular local, pictura religioasă, sculptura în lemn, țesături tradiționale, măști populare, goblenuri, mărțișoare, ouă încondeiate, împletituri din nuiele.

Vă invităm să vizatați comuna noastră, unde veți descoperi lucruri minunate, numeroase obiective turistice, tradiții și obiceiuri străbune, meșteri populari și modul de a transpune în prezent meserii de odinioară.

MEȘTEȘUGURI POPULARE SPECIFICE – confecționarea măștilor, prelucrarea lemnului, tâmplărie, țeserea covoarelor, cusut, împletituri nuiele, confecționare mărțișoare.

MEȘTERI POPULARI DIN COMUNA VORONA

Comuna Vorona este un loc în care încă se mai poate spune că veșnicia s-a născut la sat, că tradiția este vie păstrată ca atare de către oameni în privința meșteșugurilor și a obiceiurilor de peste an. La Vorona, arta meșteșugurilor populare este păstrată cu mare sfințenie din generație în generație și datorită meșterilor populari, care mai sunt activi încă în comună.

Unul dintre cei mai cunoscuți meșteri populari ai zonei este Gheorghe Țugui, care face măști populare după meșteșugul învățat de la tatăl său. Niculina Andronache și Doina Mihalache, reprezintă alte exemple de femei care păstrează foarte bine tradițiile în Vorona și le transmit generațiilor viitoare, deoarece ele împreună cu fetele lor, dar și cu alte tinere din sat, țes la războaie de țesut vechi de aproape 100 de ani, fac ii, cămăși, covoare și tot felul de împletituri. Există împletitori de nuiele, cel mai cunoscut fiind Valentin Matraș, dar și femei care încondeiază ouă, alături de copiii din sat, în cadrul unor ateliere de încondeiere a ouălor pentru Paște, care se desfășoară la Centrul de Informare Turistcă  Vorona, ele prezintă copiilor tehnica încondeierii ouălor, cu motive tradiționale vechi aparte.

TURISM POSIBILITĂȚI DE CAZARE (structuri de caare pe raza localității Vorona)
 

Nr. crt.

 

Denumire

 

Tip

 

Categorie (stele, margarete)

 

Număr camere

 

Număr locuri

1.  

 

 

Mănăstirea Vorona

 

Cazare pentru pelerini

 

 

nu este clasată cu margarete/ stele

 

 

4

 

 

10

 

Tabere elevi și preșcolari

 

nu este clasată cu margarete/ stele

 

2

 

 

40

2.  

Ocolul Silvic ,, Mihai Eminescu’’ Vorona

 

Cabană turistică (pentru vânătoare

 

nu este clasată cu margarete/ stele

 

 

4

 

 

8

Ultima actualizare: 15:23 | 21.09.2023

Sari la conținut