Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Localizare

Comuna Vorona este situată în partea de sud-vest a judeţului Botoşani,într-o zonă binecuvântată, cu locuri minunate şi oameni vrednici, în apropierea confluenţei Râului Siret cu Râul Suceava
Situată în zonă de deal, această comună se află localizată la o distanţă de aproximativ 22 km faţă de capitala de judeţ, oraşul Botoşani
Comunitatea rurală are o bună accesibilitate, atât rutieră cât şi feroviară prin gara situată la 14 km distanţă în Liteni (judeţul Suceava)
Comuna Vorona se învecinează: la nord – cu comuna Corni, la sud – cu comuna Tudora, la est – cu comuna Cristeşti, la vest – cu judeţul Suceava şi râul Siret
Coordonatele geografice ale comunei sunt: paralela 47°35′ latitudine nordică şi meridianul 26°35′ longitudine estică
Din punct de vedere matematic comuna Vorona este delimitată de traversarea paralelei 473637, latitudine nordică şi a meridianului de 264128 longitudine estică. Limita nordică este dată de linia aproximativă cuprinsă între albia minoră a râului Siret şi versantul vestic al dealului Gordaloaia, ce desparte comuna Vorona de comuna Corni. Limita de vest este dată de Râul Siret care desparte comuna Vorona de comuna Fântânele, din judeţul Suceava. Limita de sud cuprinsă între albia minoră a Siretului – la vest şi până în apropiere de Dealul Mare, la est, desparte această zonă de comuna Tudora. Limita de est se află în apropierea liniei de contact dintre Podişul Sucevei şi Câmpia Colinară a Jijiei, paralelă cu şoseaua asfaltată Botoşani-Vorona-Fălticeni, apoi prin plină zonă forestieră (dealurile Gordaloaia, Sihastria) desprind comuna Vorona de teritoriul comunei Cristeşti
Teritoriul administrartiv al comunei Vorona se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea de est a Podişului Sucevei, nu departe de confluenţa râului Siret cu râul Suceava, la vest de râul Siret, la nord-vest de Dealul Mare-Hârlău
Sistemul de localităţi cuprinde satele Vorona (reşedinţa de comună), Vorona Teodoru, Vorona Mare, Joldeşti, Icuşeni şi Poiana
Vetrele de sat sunt dezvoltate de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră
Localităţile s-au format la intersecţia drumului DJ 208C care face legătura cu drumul naţional DN 28B, cu DJ 208H
Zona de nord a comunei face parte din Platoul Mîndreşti, centrul comunei este situat într-o microdepresiune dezvoltată la confluenţa pâraielor Poiana, Vorona şi Rou