Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comisii specialitate

Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, munca si protectie sociala

Cotoc Costica – presedinte comisie
Roscaneanu Sorin – secretar comisie
Gradinaru Gheorghe
Rusu Bogdan
Burlacu Constantin

Comisia pentru activitati social culturale, sport, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport

Gicoveanu Mihai – presedinte comisie
Craciun Dumitru – secretar comisie
Doroftei Dumitru
Hlagie Andrei
Gradinaru Magdalena

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, juridica si disciplina

Harja Miluca – presedinte comisie
Rusu Constantin – secretar comisie
Cotoc Constantin
Simian Tudor
Danila Florin

Atribuţiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.