dezv
svsu

asist
sanatate
educ
cult
sport

sisop
prefect

Cultura si Culte

1 0492

 

 

Viceprimarul comunei Vorona

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

ART 57. - (1) Comunele, orasele si municipiile au câte un primar si un viceprimar, iar municipiile resedinþã de judet au un primar si 2 viceprimari, alesi în conditiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atributiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritãtii consilierilor locali în functie, din rândul membrilor acestuia.
(4) Schimbarea din funcþie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotãrâre adoptatã cu votul majoritãtii consilierilor în functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numãrul consilierilor locali în functie.
(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizaþie lunarã, ca unicã formã de remunerare a activitãtii corespunzãtoare funcþiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezintã baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligaþiilor care se determinã în raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiazã de sporul de vechime în muncã si nici de alte sporuri prevãzute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime în muncã si în specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitãrii mandatului, viceprimarul îsi pãstreazã statutul de consilier local, fãrã a beneficia de indemnizatia aferentã acestui statut.

Vorona - Tradiții și obiceiuri de iarnă (decembrie 2014)

DSC 0188

Ziua Școlii - Grupul Școlar "Ștefan Cel Mare și Sfânt" - 2 iulie 2014

DSC 0198

Deschiderea Centrului de zi pentru copii "Speranta" - mai 2014

DSC 0546

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj