dezv
svsu

asist
sanatate
educ
cult
sport

sisop
prefect

Cultura si Culte

1 0492

 

 

ANUNT 14 iulie 2014

                                       

       In temeiul art.57, alin.( 4 ) din Legea 188 / 1999, r 2, privind Statutul functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare , coroborate cu prevederile art.39, alin. ( 2 ) din Hotararea Guvernului nr.611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare ,

              PRIMARIA COMUNEI VORONA, JUDETUL BOTOSANI

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, dupa cum urmeaza :

-compartiment fond funciar       - inspector, clasa I,  grad profesional debutant

    Data desfasurarii concursului :

      - proba scrisa in data de     19.08.2014, orele  9,00

      - interviul in data de           21.08.2014, orele  9,00

    Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei de la data de 12.08.2014 pana la data de 29.08 .2014

 CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE

 PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE .

-         candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art.54 din Legea 188 / 1999, privind Statutul Functionarilor publici , r 2, cu modificarile si completarile ulterioare .

-         PENTRU FUNCTIA de inspector, grad profesional debutant de la Compartimentul fond funciar :

-         studii universitare de licenta absolvite cu diploma , specializare in domeniul agricol sau silvic .

-         vechime in specialitatea studiilor : nu

-         cunostinte de operare pe calculator : utilizare Word, Excel, Internet

                                      BIBLIOGRAFIE

                              Compartiment  fond funciar

     1.  Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata cu modificarile si                     

  completarile ulterioare .

 1. HGR nr.890 / 2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de  constituire, atributiile si functionarea comisiilor , precum si stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum si punerea in posesie a proprietarilor .
 2. Legea 86/2014, pentru aprobarea Ordonantei nr.34/2013, privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistelor permamente si pentru modificarea si completarea legii fondului funciar , nr.18/1991.
 3. Legea 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare .
 4. Legea 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici .
 5. Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare .
 6. Formularul de inscriere prevazut in anexa 3 a HG nr.611/2008 .
 7. Copie act identitate
 8. Copie certificat nastere .
 9. Copia diplomei de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari .
 10. Cazierul judiciar   .
 11. Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie .
 12. Curriculum vitae .

                ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

Nota : Copiile de pe actele necesare inscrierii se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul Comisiei de concurs .

             

    

    Relatii suplimentare la nr. de telefon : 0231 / 588.604

    Persoana de contact : Anicai Laurentiu    -  secretar

Vorona - Tradiții și obiceiuri de iarnă (decembrie 2014)

DSC 0188

Ziua Școlii - Grupul Școlar "Ștefan Cel Mare și Sfânt" - 2 iulie 2014

DSC 0198

Deschiderea Centrului de zi pentru copii "Speranta" - mai 2014

DSC 0546

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj