Consiliul Local al comunei Vorona

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi şi anume: organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, dezvoltarea economico-socială şi de mediu, gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, aprobă statutul comunei, administrează domeniul public şi privat, aprobă bugetul local, contractează şi/sau garantează împrumuturile bancare, stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, aprobă strategiile de dezoltare socio-economică şi de mediu, hotărăşte concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniile public şi privat şi vînzarea bunurilor din domeniul privat, aproba documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, atribuie şi schimbă denumiri de străzi, de pieţe şi obiective de interes local, aprobă măsuri pentru dezvoltarea învăţământului, culturii, sportului şi turismului, protecţiei mediului înconjurător, dezvoltarea infrastructurii edilitare şi al serviciilor comunitare: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public, adoptă măsuri pentru punerea în valoare a resurselor naturale locale, sprijină activitatea cultelor religioase, hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, cu alte administraţii publice locale din ţară şi din alte state, acordă titlul de cetăţean de onoare al comunei etc.

Este de apreciat faptul că, în ultimii 5 ani, administratia publică a comunei a adoptat o serie de hotărîri menite să conducă la dezvoltarea socio-economică şi la îmbunătăţirea zestrei edilitare pusă la dispoziţia locuitorilor şi agenţilor economici prin consultarea tuturor celor interesaţi, manifestînd deschidere şi transparenţa în rezvoltarea problemelor curente şi de perspectivă.

Hotarari CL

primarie 0034În curând

Anunt important

primarie 0034Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Noutati

primarie 0034Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj